مدرسه خوب

انتخاب مدرسه مناسب

يک مدرسه خوب داراي چه ويژگي هايي است. مدرسه اي که مايليد فرزند شما در آنجا درس بخواند؟ مدرسه خوب و مطلوب مدرسه اي است که داراي ويژگي هاي خاصي باشد شايد بتوانم فهرست وار اين طور خدمتتان عرض کنم که يک مدرسه خوب مدرسه اي است که: اول) مدير مدرسه يک رهبر آموزشي است […]

ادامه مطلب
بازی کردن کودکان

بازی کردن کودکان

بازی کردن کودکان با یکدیگر آیا کودکم فقط باید با کودکان هم سن و سال خودش بازی کند؟ همۀ بچه ها حتی کودکان یک ساله، دوست دارند با بچه های دیگر باشند. معمولاً کودکان یک تا یک و نیم ساله راحت می توانند با هم کنار بیایند. بچه ها در کنار هم بازی می کنند […]

ادامه مطلب