دسته: انتقادات و پیشنهادات

بازی کردن کودکان

بازی کردن کودکان

بازی کردن کودکان با یکدیگر آیا کودکم فقط باید با کودکان هم سن و سال خودش بازی کند؟ همۀ بچه ها حتی کودکان یک ساله، دوست دارند با بچه های دیگر باشند. معمولاً کودکان یک تا یک و نیم ساله راحت می توانند با هم کنار بیایند. بچه ها در کنار هم بازی می کنند […]

ادامه مطلب