درباره ما

درباره موسسه ما

مجموعه آموزشی امیدنرگس در سال 1390 توسط سرکار خانم اخوان و با همکاری آقای مهندس نشاط تاسیس گردید. تلفیق سی سال سابقه آموزشی و مدیریتی در نواحی مختلف آموزشی اصفهان با دانش روز در زمینه آموزشهای هوشمند سمعی و بصری و همچنین همکاری با کلینیکهای معتبر روانشناختی باعث شد مجموعه امیدنرگس به سرعت به یکی از مجموعه مدارس معتبر در ناحیه 2 تبدیل شود.

در حال حاضر این مجموعه در دوشعبه پیش دبستانی مستقل و دبستان ابتدایی دوره اول و دوم پسرانه مشغول به فعالیت و در حال توسعه به مقاطع تحصیلی بالاتر می باشد.

شورای موسسین: سرکارخانم اخوان، آقای مهندس نشاط

مدیر و مشاور مجموعه: خانم آناهیتا پیراسته

فناوری اطلاعات: خانم مهندس نیلوفر پیراسته

امور دفتری: خانم رحمتی، خانم شرافت

ارتباط با ما

اینستا

Instagram:@omidenarges

Telegram: @omidenarges

Bale

Bale: @omidenarges

Email

Email: info@omidenarges.ir